ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI HAMCEARCA
 
Str.Principala,nr.39; tel: 0374001402; fax: 0374097376,0374092666; e-mail: primariahamcearca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Procese Verbale Şedinţe Publice

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Hamcearca: Procese Verbale Şedinţe Publice

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROCES VERBAL Incheiat astăzi 22 ianuarie 2013 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Hamcearca, judetul Tulcea, la cere participă un număr de 9 consilieri, din totalul de 9. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
2 PROCES – VERBAL Incheiat astăzi 28 februarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
3 PROCES VERBAL Incheiat astăzi 28 februarie 2013 în şedinta ordinară a Consiliului local al comunei Hamcearca, judetul Tulcea, la care participa un numar de 9 consilieri, din totalul de 9 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
4 PROCES VERBAL Incheiat astăzi 06 martie 2013, Anexa la Contractul de arendă înreg. la nr.289 Din 06.03. 2013 2013 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
5 PROCES – VERBAL sedinta extraordinara iulie 2017 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150136200030-07-2017
6 PROCES – VERBAL sedinta ordinara septembrie 2017 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
7 PROCES – VERBAL sedinta extraordinara octombrie 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
8 PROCES – VERBAL sedinta ordinara octombrie 2017 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
9 PROCES – VERBAL sedinta ordinara noiembrie 2017 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
10 PROCES – VERBAL sedinta ordinara decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
11 PROCES – VERBAL sedinta extraordinara decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
12 PROCES – VERBAL sedinta ordinara ianuarie 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
13 PROCES – VERBAL sedinta extraordinara ianuarie 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
14 PROCES – VERBAL sedinta extraordinara februarie 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
15 PROCES – VERBAL sedinta ordinara februarie 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Hamcearca - Toate drepturile rezervate