ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI HAMCEARCA
 
Str.Principala,nr.39; tel: 0374001402; fax: 0374097376,0374092666; e-mail: primariahamcearca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Hamcearca: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 PROIECT DE HOTARARE Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Hamcearca în anul şcolar 2013/2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe din izlazul comunal 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
5 PROIECT DE HOTARARE Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului General de Urbanism al comunei Hamcearca 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Hamcearca - Toate drepturile rezervate