ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI HAMCEARCA
 
Str.Principala,nr.39; tel: 0374001402; fax: 0374097376,0374092666; e-mail: primariahamcearca@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Hamcearca: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 HOTARARE Privind aprobarea Planului de organizare şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă, la nivelul comunei Hamcearca, judeţul Tulcea. 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
2 HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă ordinară din luna ianuarie 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
3 HOTARÂRE Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
4 HOTĂRÂRE Privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Hamcearca în anul şcolar 2013/2014 2013 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
5 HOTÂRÂRE Privind adoptarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2012 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
6 HOTĂRÂRE Privind alegerea preşedintelui de şedinţă ordinară din luna februarie 2013 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
7 HOTĂRÂRE Privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe din izlazul comunal 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
8 HOTARARE Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului General de Urbanism al comunei Hamcearca 2013 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 136631880019-04-2013
9 HCL 36 - 2017 - coeficienti_salarizare_comuna Hamcearca 2017 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150144840031-07-2017
10 HOTARAREA privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hamcearca, judeţul Tulcea 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
11 H O T Ă R Â R E A privind stabilirea stocurilor de material antiderapant, carburanti si alte materiale ce se vor folosi la nivelul comunei Hamcearca si se vor utiliza in cadrul activitatii de deszapezire conform planului de actiune pe timpul iernii 2017-2018 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
12 HOTARAREA privind evidentierea unor terenuri in inventatul comunei Hamcearca 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
13 HOTARAREA privind incetarea calitatii de consilier local a domnului Baciu Ion si vacantarea postului de consilier local 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150671880030-09-2017
14 HOTARÂREA.privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii) 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
15 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (integral de la buget) 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
16 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (integral de la buget) 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
17 HOTARAREA privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Hamcearca 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
18 HOTARAREA Privind stabilirea taxei speciale pentru legalizarea semnaturilor si copiilor de pe inscrisuri, conform Legii 36/1995 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
19 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (integral de la buget) 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150931440030-10-2017
20 HOTĂRÂREA nr. 49 din 23.11.2017 privind înființarea serviciului public de interes local cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Hamcearca, sub denumirea ”Serviciul Public Apă Hamcearca”, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (2) lit. a) di 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
21 HOTARÂREA Nr. privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Hamcearca, judetul Tulcea 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
22 HOTARÂREA Nr. privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (integral de la buget) 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
23 HOTARÂREA Nr. privind rectificarea HCL nr.35/20.07.2017 privind „Avizarea investiţiei „Alimentare cu energie electrică staţie de telefonie mobilă GSM GA 0365 Hamcearca, judeţul Tulcea” 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151199280030-11-2017
24 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea dreptului de trecere si folosinţă pe DE 110 pentru Manastirea Taita -Nifon 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
25 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (integral de la buget) 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
26 HOTARAREA privind inventarierea unui drum DE 110/1 in inventatul domeniului public apartinand comunei HAMCEARCA 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
27 HOTĂRÂREA NR.4 Privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Hamcearca în anul şcolar 2017/2018 . 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
28 HOTARÂREA privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 (integral de la buget) 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
29 HOTARÂREA privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151458480030-12-2017
30 HOTARAREA Nr. 2 privind aprobarea devizului general „Modernizare drumuri stradale , etapa a II a, comuna Hamcearca, judetul Tulcea” 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
31 HOTARAREA nr.1 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Hamcearca 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
32 HOTARAREA privind aprobarea plafonului maxim al cotei de carburant necesar Primariei comunei Hamcearca 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
33 HOTĂRÂREA privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din : vânzarea terenurilor sau altor bunuri mobile, precum şi din utilizarea şi valorificarea unor bunuri, aprobarea volumului de lucrări ce se vor executa, în vederea aplicării Legii nr. 416/200 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
34 HOTARAREA. privind rezilierea contractului de concesiune nr.289/06.03.2013 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
35 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru unitatea administrativ teritoriala Hamcearca, pentru suprafata de 529,4 ha 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
36 H O T Ă R Â R E A privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “CONSTRUIRE MÂNĂSTIRE TAIȚA”, loc Hamcearca, judetul Tulcea 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
37 HOTARAREA privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local Hamcearca a dlui Ciurea Daniel 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
38 HOTARARE nr. 14 privind aprobarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 Invatamant 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
39 HOTARARE nr. 15 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Apa Hamcearca pentru anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
40 HOTARARE nr. 13 privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Hamcearca, Judetul Tulcea, pe anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
41 HOTARÂREA Nr. privind completarea HCL nr.54/18.12.2017 referitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
42 Anexa CONTRACT DE INCHIRIERE PAJISTI 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
43 HOTARAREA privind aprobarea inchirierii prin atribuire directaa terenurilor cu destinatie izlaz comunal de pe teritoriul Comunei Hamcearca, jud. Tulcea 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151968240027-02-2018
44 HOTĂRÂREA privind aprobarea raportului referitor la executia bugetara pe anul 2017 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152209800027-03-2018
 

  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Hamcearca - Toate drepturile rezervate